نرم افزارهای معدنی
نرم افزارهای معدنی

مدرس : نفیسه جاویدان

برگزار کننده : دانشگاه

220 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

نقشه برداری معدنی
نقشه برداری معدنی

مدرس : عباس امیری

برگزار کننده : دانشگاه

248 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

تکنسین فراوری مواد معدنی
تکنسین فراوری مواد معدنی

مدرس : نفیسه جاویدان

برگزار کننده : دانشگاه

220 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

تکنسین آزمایشگاه شیمی تر
تکنسین آزمایشگاه شیمی تر

مدرس : نفیسه جاویدان

برگزار کننده : دانشگاه

220 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

رانندگی ماشین آلات صنعتی و معدنی
رانندگی ماشین آلات صنعتی و معدنی

مدرس : هادی فرخی

برگزار کننده : دانشگاه

100 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

تأسیسات
تأسیسات

مدرس : عباس امیری

برگزار کننده : دانشگاه

100 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی برق صنعتی
دوره آموزشی برق صنعتی

مدرس : عباس امیری

برگزار کننده : دانشگاه

220 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

فوریت های پزشکی و کمک های اولیه
فوریت های پزشکی و کمک های اولیه

مدرس : نفیسه جاویدان

برگزار کننده : دانشگاه

56 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی تکنسین داروخانه
دوره آموزشی تکنسین داروخانه

مدرس : مریم مرسلی

برگزار کننده : دانشگاه

100 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی دستیار دندانپزشک
دوره آموزشی دستیار دندانپزشک

مدرس : دکتر ساسان سنجری

برگزار کننده : دانشگاه

248 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی ICDL (مهارت های هفتگانه)
دوره آموزشی ICDL (مهارت های هفتگانه)

مدرس : حميده سادات یزدی پور

برگزار کننده : دانشگاه

130 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزش GPS در کشاورزی
دوره آموزش GPS در کشاورزی

مدرس : نفیسه جاویدان

برگزار کننده : دانشگاه

220 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

ایمنی در محیط کار
ایمنی در محیط کار

مدرس : نفیسه جاویدان

برگزار کننده : دانشگاه

100 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

جوشکاری
جوشکاری

مدرس : عباس امیری

برگزار کننده : دانشگاه

140 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

برق صنعتی
برق صنعتی

مدرس : علی اسفندیاری مهنی

برگزار کننده : دانشگاه

150 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

لوله کشی آب سرد و گرم
لوله کشی آب سرد و گرم

مدرس : هادی کامیابی

برگزار کننده : دانشگاه

100 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

مکانیک خودرو
مکانیک خودرو

مدرس : ابراهیم مسلمی

برگزار کننده : دانشگاه

200 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزش پرورش قارچ
دوره آموزش پرورش قارچ

مدرس : هادی فرخی

برگزار کننده : دانشگاه

115 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی رزین
دوره آموزشی رزین

مدرس : سعیده شریفی

برگزار کننده : دانشگاه

100 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

برق خودرو
برق خودرو

مدرس : ابراهیم مسلمی

برگزار کننده : دانشگاه

480 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

لوله کشی گاز خانگی و تجاری
لوله کشی گاز خانگی و تجاری

مدرس : امیرعباس نظم الدینی

برگزار کننده : دانشگاه

390 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

برق ساختمان
برق ساختمان

مدرس : علی اسفندیاری مهنی

برگزار کننده : دانشگاه

390 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی آنالیز کمی و کیفی تصاویر میکروسکوپی با نرم افزار image j
دوره آموزشی آنالیز کمی و کیفی تصاویر میکروسکوپی با نرم افزار image j

مدرس : محمدجواد جهانشاهی

برگزار کننده : دانشگاه

12 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

کارآقرینی و کسب و کار برتر
کارآقرینی و کسب و کار برتر

مدرس : امیر ایرانمنش

برگزار کننده : دانشگاه

4 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

حسابداری حرفه ای
حسابداری حرفه ای

مدرس : سید مصطفی فاطمی

برگزار کننده : دانشگاه

248 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

ICDL
ICDL

مدرس : حميده سادات یزدی پور

برگزار کننده : دانشگاه

130 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

تعمیرات تخصصی موبایل
تعمیرات تخصصی موبایل

مدرس : اصغر دلفاردی

برگزار کننده : دانشگاه

115 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دستیار دندانپزشک
دستیار دندانپزشک

مدرس : دکتر ساسان سنجری

برگزار کننده : دانشگاه

248 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره فوریت های پزشکی و کمک های اولیه
دوره فوریت های پزشکی و کمک های اولیه

مدرس : ایوب درینی

برگزار کننده : دانشگاه

56 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

تکنسین داروخانه
تکنسین داروخانه

مدرس : مریم مرسلی

برگزار کننده : دانشگاه

100 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

پرورش سبزی های گلخانه ای به صورت عملی
پرورش سبزی های گلخانه ای به صورت عملی

مدرس : اعظم سیدی

برگزار کننده : دانشگاه

36 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

معرفی و استفاده از فناوری های نوین بر پایه میکروارگانیسم ها در پرورش آبزیان
معرفی و استفاده از فناوری های نوین بر پایه میکروارگانیسم ها در پرورش آبزیان

مدرس : محمدحسین خانجانی

برگزار کننده : سازمان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی خشک کردن میوه
دوره آموزشی خشک کردن میوه

مدرس : مریم بک زاده

برگزار کننده : دانشگاه

60 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی پرورش گیاهان دارویی
دوره آموزشی پرورش گیاهان دارویی

مدرس : مریم بک زاده

برگزار کننده : دانشگاه

294 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی پرورش قارچ صدفی
دوره آموزشی پرورش قارچ صدفی

مدرس : مریم بک زاده

برگزار کننده : دانشگاه

115 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی برق خودرو
دوره آموزشی برق خودرو

مدرس : ابراهیم مسلمی

برگزار کننده : دانشگاه

480 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی سرویس و نگهداری خودرو
دوره آموزشی سرویس و نگهداری خودرو

مدرس : مسیح نجاتی

برگزار کننده : دانشگاه

60 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی تعمیر موتور خودرو های بنزینی
دوره آموزشی تعمیر موتور خودرو های بنزینی

مدرس : مسیح نجاتی

برگزار کننده : دانشگاه

130 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی رزین
دوره آموزشی رزین

مدرس : سعیده شریفی

برگزار کننده : دانشگاه

100 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی لوله کشی گاز خانگی و تجاری
دوره آموزشی لوله کشی گاز خانگی و تجاری

مدرس : امیرعباس نظم الدینی

برگزار کننده : دانشگاه

390 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی برق ساختمان
دوره آموزشی برق ساختمان

مدرس : علی اسفندیاری مهنی

برگزار کننده : دانشگاه

390 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

کشت قارچ های خوراکی شیتاکه
کشت قارچ های خوراکی شیتاکه

مدرس : مریم مظاهری تیرانی

برگزار کننده : دانشگاه

6 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

کشت بافت گیاهان صنعتی و دارویی
کشت بافت گیاهان صنعتی و دارویی

مدرس : مریم مظاهری تیرانی

برگزار کننده : دانشگاه

6 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

پرورش قارچ صدفی
پرورش قارچ صدفی

مدرس : مریم بک زاده

برگزار کننده : دانشگاه

115 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

راه اندازی موتورهای AC با کنتاکتورها
راه اندازی موتورهای AC با کنتاکتورها

مدرس : علی اسفندیاری مهنی

برگزار کننده : دانشگاه

112 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

روش های اندازه گیری سفتی محصولات کشاورزی
روش های اندازه گیری سفتی محصولات کشاورزی

مدرس : فرهاد خوشنام

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

جایگاه و عملکرد عالمان از دوره صفویه تا دوره زندیه
جایگاه و عملکرد عالمان از دوره صفویه تا دوره زندیه

مدرس : مهدی دهقانی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

ریشه های تاریخی چالش های روسیه و اوکراین (میراث شوروی یا بازی دوگانه غرب؟)
ریشه های تاریخی چالش های روسیه و اوکراین (میراث شوروی یا بازی دوگانه غرب؟)

مدرس : مهدی وزینی افضل

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

سامانه ارتباط جامعه و دانشگاه

سامانه ساجد با هدف الکترونیکی سازی ،تجمیع،یکپارچه سازی و ساماندهی امورات دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها،پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی راه اندازی گردیده است.درحال حاضر این سامانه دارای ماژول ها پایش قراردادها,مهارت آموزی,رصد اشتغال دانش آموختگان,کارآموزی و هدایت شغلی می باشد.

راه های ارتباطی

شماره تماس :03441233000

ایمیل : info@ujiroft.ac.ir

آدرس : جیرفت، کیلومتر 8 جاده بندرعباس، دانشگاه جیرفت

لینک های مفید

طراحی و توسعه توسط پرشین داده